• Cotton Velvet Knee-Socks
  • Velvet de Luxe 66
  • Satin Opaque 50
  • Velvet de Luxe 50
  • Velvet Sensation Leggings
  • Cotton Velvet
  • Comfort Cut 40 Tights
  • Velvet Sensation Tights